Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

mathema
Przy czystej - czystąśmy krytykę prowadzili,
Zahaczyliśmy takoż o metafizykę.
— 06.02.15r.
Reposted bycytatyunnipozakontrolacitiesofnightlojournalnieuciekajparadokslubiedzisdamagedsoulune-raconteuseMerrry98nanahoumieralamlittlewhiteliesavecezardangeldangelmalusiaa
2929 a628 390
Reposted fromtron tron viapapilio- papilio-
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
mathema
8231 d29a 390
No cóż, droga ma rzeczywistości. W starciu z moimi fandomami wypadasz dosyć nędznie.
*oddala się pospiesznie w kierunku Dean'a i Lokiego*
mathema
7876 ddce
Reposted byaspolecznyikariaperturepmgisnotcominghomefrezjaveronicaxmartynapemegskingswayyPorannypodprzykrywkabiauekNekonforgetprincessiwanttobeanastrophysicistmadamebutterflyelinelajstrbl
mathema
7555 b223
Reposted byjestnamdzisiajsmutnopapilio-strawberry-treeisnotcominghome
mathema
Fandom is like fine wine. Best left alone in the dark for a few years.
Reposted byisnotcominghome isnotcominghome
mathema
6345 3b00
mathema
6262 8039 390
najdoskonalsza walentynka w całym wieloświecie ♥
Reposted byLunarLitehenzelekedarcy
mathema
She has always deserved more love than anyone else ever did.
— I'm so glad, she suddenly received it
mathema
A czemu się nie upić
nie przesiedzieć nocy twarzą do księżyca
nie otworzyć serc
jak to czyniono dawniej?
— G. Snyder
Reposted byjestnamdzisiajsmutnomartynieniaLoreleyszerszermalusiaaLOLALOqazwsxedcrfvtgbcomiendoliricalottibluebellataga
mathema
2224 6228
Reposted fromLoreley Loreley
mathema
1629 62aa

punchsportsandpunchlines:

deathandcatses:

Further studies in fluid dynamics. 

It is amazing to me how nature’s most agile and biologically perfect hunters are also the laziest pieces of shit in the animal kingdom

It’s BECAUSE they’re so lazy that they’re the most agile and biologically gifted hunters in nature.

Haven’t you ever heard the old saw about ‘if you want something done in the most efficient way possible, give it to a lazy person’?

Reposted fromhearthburn hearthburn viaLoreley Loreley
8960 8343 390
Reposted fromravivasavan ravivasavan viaLoreley Loreley
mathema
3131 4de4 390
Zulczykowe3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaLoreley Loreley
mathema
8248 9d46 390
Reposted frommartazimny martazimny viaLoreley Loreley
mathema
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaLoreley Loreley
mathema
5489 f810 390
Reposted frommisza misza viaLoreley Loreley
mathema
4914 c045 390
Reposted fromsilla silla viaLoreley Loreley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...